Regulament Doulton® Black Friday

Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2023” este organizată de Sancar Tour S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bd. Geniului nr. 24, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/23091/1992, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 469547, denumită în continuare Doulton România.

Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în data de 10-11 noiembrie 2023, în magazinul online aflat pe site-ul https://doulton.com.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si Condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt toate produsele comercializate de Doulton România pe https://doulton.com.ro, în perioada campaniei, inclusiv produsele aflate deja in promoţie. Nu fac obiectul acestei campanii Cupoanele de Reducere oferite de Doulton România.

Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Doulton România, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. La campania promoţionala “Black Friday 2023” au dreptul sa participe si angajaţii Doulton România, dar reducerea obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.

Prin participarea în campania “Black Friday 2023”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie prin platforma online de pe site-ul https://doulton.com.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Doulton România care achiziţionează produse în perioada campaniei, vor beneficia de reduceri de minim 20% la toate produsele. Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse. Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

Se pot cumula în aceeaşi comandă reduceri/coduri promoţionale şi se vor acumula puncte în programul de fidelizare, corespunzător valorii achiziţiei. Campania va fi semnalizată în magazine şi pe site-ul Doulton România.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a site-ului sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi aloca dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Doulton România si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, pe site-ul https://doulton.com.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Doulton România îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

Updating…
  • Nu ai niciun produs în coș.